Netwerken bouwen

BuildingForLife is continue bezig met het maken van netwerken van mensen en bedrijven rondom een project.

Het samenstellen van een netwerk is een zorgvuldig maar ook creatief proces. We proberen zo snel mogelijk in een project de partijen en personen bij elkaar te krijgen die we denken nodig te hebben.

Wederzijds gunnen
Wij werken graag met mensen waarmee het klikt, die enthousiasme uitstralen en iets willen. Ook moet er een wederzijdse gunfactor zijn.

Iedereen heeft een unieke kwaliteit
Wij zijn van mening dat iedereen een unieke kwaliteit in zich heeft. We nemen de tijd om die unieke kwaliteit te achterhalen en deze in te zetten voor het project. Een belangrijk criterium is dat iemand zichzelf kent of bereid is zichzelf beter te leren kennen.