Parel aan de Zaan

In opdracht van de grondeigenaar hebben wij als ontwikkelaar een studie gedaan naar ontwikkelingsmogelijkheden van een voormalige veevoerfabriek die al geruime tijd niet meer in gebruik is.

De kern van de opgave was zoveel mogelijk grondwaarde te realiseren omdat de eigenaren de locatie niet meer gebruikten. Om dit te realiseren is onderzocht of woningbouw op de locatie mogelijk is. Samen met de gemeente zijn we tot een plan gekomen dat past binnen de contouren van het beleid. Het plan bestaat uit het slopen van de niet bruikbare volumes van de fabriek. De bruikbare onderdelen kunnen behouden blijven. Daarnaast is er op het uiterste puntje half in de Zaan een woontoren bedacht met een maximaal breed zicht op de Zaan en de landerijen; meer dan 180 graden. Tevens hebben we bedacht om het bredere gedeelte van de Zaan dat niet gebruikt wordt voor de scheepvaart, te voorzien van drijvende woningen. Omdat de woningmarkt was ingezakt is er geen gevolg gegeven aan een verdere planontwikkeling.

Location
Wormerveer
Project type
Herontwikkeling bedrijfsterrein
Program
Waterwonen, appartementen, bedrijvigheid
Client
De Heus Veevoeders
Edwards Stadsontwerp
Year
2007
Door het realiseren van meer woningen in de directe omgeving van het buurschap Westknollendam, zou dat het wegtrekken van de overgebleven voorzieningen kunnen tegengaan.